Kính gửi Quý khách hàng!
Theo chỉ thị 15 tại Hà Nội - cho phép hoạt động thêm nhiều dịch vụ, cơ sở kinh doanh dịch vụ. Kho Nextbuy Hà Nội của chúng tôi cũng đã sẵn sàng phục vụ mọi yêu cầu của quý khách. Theo đó, nhằm giảm thiểu rủi ro thất thoát hàng hóa cũng như đảm bảo công tác vận hành nâng cao chất lượng phục vụ. Từ ngày 29/09/2021, Nextbuy thu phí lưu kho trở lại với hàng hóa tại kho Nextbuy Hà Nội.
Kính mong Quý khách hàng hỗ trợ, phối hợp cùng Nextbuy để việc lưu thông hàng hóa được thuận lợi.

Trân trọng!