Mở lại hình thức vận chuyển tiết kiệm: 23K/kg về HN, 26K/kg về SG/ĐN, thời gian từ 7-15 ngày. Các loại hàng hóa không nhận vận chuyển tiết kiệm: Quần áo, Mỹ phẩm, hóa chất, thực phẩm, đồ điện tử, hàng fake nhái. 

 

Note: 

- Yêu cầu 50kg/mã ID SP 

- Khi mua hàng, khách hàng note trên trao đổi đơn hình thức VCTK, nhân viên mua hàng sẽ chuyển đổi hình thức vẫn chuyển khi kết đơn.