Kính gửi Quý khách hàng!

Từ ngày 01/10/2021- 08/10/2021 là dịp lễ Quốc khánh của Trung Quốc. Trong dịp này các shop Trung Quốc và Hải quan sẽ nghỉ lễ. Nextbuy vẫn tiến hành mua hàng và giao dịch với shop Trung Quốc bình thường. Tuy nhiên tiến độ mua hàng, thời gian vận chuyển và thời gian xử lý khiếu nại có chậm hơn so với bình thường. Mọi hoạt động thông quan hàng hóa sẽ được tiến hành sau 08/10/2021.

Nextbuy xin thông báo để Qúy khách hàng nắm được thông tin và chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình.

Trân trọng!