BIỂU PHÍ DỊCH VỤ NHẬP HÀNG TRUNG QUỐC QUA NEXTBUY

Tiền hàng: Là giá hàng được niêm yết trên website hoặc giá do Quý khách hàng đã thỏa thuận với nhà cung cấp Trung Quốc. (Nếu quý khách đã thỏa thuận giá với nhà cung cấp Trung Quốc vui lòng báo cho Nextbuy trước khi Nextbuy đặt mua đơn hàng.)

Thời gian: 14-12-2020